Automatus

Tafelkaart: 5 Manieren om er het meeste uit te halen

Tafelkaarten kunnen gebruikt worden om de tafels aan te leren, maar ook om deze te oefenen en te automatiseren. Leer hier over alle toepassingen, voordelen en nadelen van een tafelkaart.

Tafelkaart, wat is het?

Een tafelkaart is een verzameling van alle tafels met hun antwoorden in een overzichtelijke tabel. Deze tabel wordt meestal gebruikt om de iets moeilijkere tafels te automatiseren, maar kan ook tijdens het leren van tafels ingezet worden.

De meest gekende en gebruikte tafelkaart is de tafelkaart van 1 tot 10. Deze bevat alle tafels van 1 tot en met 10. Je hebt ook tafelkaarten per tafel of tafelkaarten met bijvoorbeeld enkel de vragen.

1. Tafels leren

Zelfs als je de tafels nog niet zo goed kent, kan een tafelkaart al een meerwaarde bieden. Ze toont duidelijk de relatie tussen verschillende tafels en kan helpen om het concept van een maaltafel scherper te krijgen. 

Om voldoende voortgang te boeken is het wel sterk aangeraden dat de tafels van 1, 2, 5 en 10 reeds beheerst zijn. Als je deze kan, kan je beginnen aan het stappenplan! Succes!

Stappenplan

Benodigdheden

  • 3 vellen (licht) papier
  • Een lat & een potlood (of een printer)
  • Plakband
  • Een raam

Stap 1: Maak lege tafelkaarten

Maak zelf drie velden op papier, gebruik voldoende licht papier. Als je de tafels van 1-10 wilt oefenen kan je dit veld gebruiken. Dit is eigenlijk een lege tafelkaart. Zorg er wel voor dat elk veld mooi even groot is en vul de eerste rij en kolom al in.

Stap 2: Vul de sommen in

Neem de eerste lege tafelkaart en vul de sommen zelf in. De rij (horizontaal) is de eerste term van de maalsom, de kolom (verticaal) is de tweede term. Begin met het invullen van de tabel. 

Voorbeeld

Rij 3 Kolom 4 → 3 x 4

Rij 7 Kolom 2 → 7 x 2

Stap 3: Verbeteer de sommen

Vergelijk de ingevulde kaart met deze tafelkaart. Zorg ervoor dat elk vakje juist is ingevuld.

Stap 4: Zoek en plak op een raam

Zoek een raam en plak de ingevulde tafelkaart op het raam, samen met een nieuw leeg veld er boven op. Zorg ervoor dat je de sommen uit de vorige stap kan zien.

Stap 5: Vul de antwoorden in

Vul dit leeg veld in door te antwoorden op de eerder ingevulde sommen. Weet je de maaltafel niet? Maak dan met een ‘buurtafel’ een som om het antwoord te zoeken.

Voorbeeld

3 x 4 = 12

7 x 2 = 14

Voorbeeld buurtafel
Je weet misschien dat 2 x 6 = 12, maar je weet 3 x 6 niet. Doe dan (2 x 6) + (1 x 6). 12 + 6 kan je wel. Nu weet je ook dat 3 x 6 = 18 is.

Stap 6: Verwijder van raam

Haal je papieren voorzichtig terug van het raam.

Stap 7: Antwoorden nakijken

Kijk of je tweede veld met antwoorden hetzelfde is als deze tafelkaart.

Stap 8: Tafels hardop zeggen

Ga elk vakje af en zeg de tafel hardop. Bijvoorbeeld 3 x 4 = 12 is “drie keer (of maal) vier is twaalf”. Op die manier wordt je auditief geheugen gestimuleerd.

Stap 9: Neem het derde lege veld

Leg de eerste twee bladen even aan de kant. Neem nu het derde lege veld.

Stap 10: Invullen maar

Probeer het laatste veld volledig alleen in te vullen, met alleen de antwoorden. 

Stap 11: Oefenen, oefenen & oefenen

De laatste stap is oefenen. Om de tafels goed te kunnen leren, moet je eenmaal veel oefenen. Hiervoor gebruik je best de app van Wijsr. Deze houdt zelf rekening met welke tafels je al kan en welke je moeilijker vindt. Zo word je een echte tafelkampioen. 

2. Tafels automatiseren

Automatisatie van tafels is super belangrijk omdat je deze later nodig hebt bij bijvoorbeeld percentages of het leren van breuken. Automatiseren betekent eigenlijk dat het antwoord automatisch komt zonder dat je er veel over moet nadenken. Een tafelkaart hiervoor gebruiken kan handig zijn om de verbanden tussen de verschillende tafels te zien.

Dobbelspel 
Neem twee dobbelstenen en een lege tafelkaart. Gooi met de dobbelstenen en tel het aantal ogen. Vermenigvuldig vervolgens het aantal ogen van de twee dubbelstenen met elkaar. Wie had als eerste het juiste antwoord? Die mag het vakje invullen op zijn tafelkaart.

Tafel Bingo
Neem enkele half-volle tafelkaarten (zoals een bingokaart). Eén iemand zegt verschillende tafels luidop. De anderen mogen een jeton leggen als het antwoord op hun tafelkaart staat. Heb je een rij of een kolom vol? Dan roep je BINGO!

Automatiseren is net waarvoor de Wijsr app gemaakt is, ontdek snel de demo!

3. Tafels controleren

Dankzij een tafelkaart heb je geen verbetersleutel meer nodig. Zoek in de tabel naar het juiste antwoord en vergelijk of jij hetzelfde had ingevuld. Door deze tafel op te zoeken, leer je hem weer net iets beter. 

4. Moeilijkere tafels identificeren

Met een tafelkaart kan je heel goed in kaart brengen welke tafels je al goed kunt en welke tafels je moeilijker vindt. Met onderstaand stappenplan vind je in 8 stappen welke tafels je nog niet super goed kan.

Identificeer je moeilijke tafels in 8 stappen

Stap 1: Maak een lege tafelkaart

Begin met het maken of printen van een lege tafelkaart

Stap 2: Vul alle tafels in die je kent
Vervolgens vul je al de tafels in die je kan. Weet je het antwoord niet zeker? Dan laat je het vakje nog even open.

Stap 3: Kleur elke tafel groen
Ga elk vakje af en vergelijk jouw antwoord met het antwoord op de verbetersleutel. Kleur elk vakje dat je juist(!) hebt ingevuld groen met een groen potlood of markeerstift. Zeg elke tafel die je fout had hardop. Wist je niet meer hoeveel 6 x 7 was? Dan zeg je zes keer zeven is tweeënveertig. 

Stap 4: Tweede ronde
Leg de verbetersleutel aan de kant en probeer de lege vakjes deze keer in te vullen. 

Stap 5: Kleur de nieuwe tafels geel
Ga de nieuw ingevulde vakjes af en vergelijk jouw antwoord met de verbetersleutel. Kleur elk vakje dat je juist(!) hebt ingevuld geel. Hiervoor kan je een geel potlood of markeerstift gebruiken.

Stap 6: Vul de lege vakjes in
Gebruik de verbetersleutel om de lege vakjes verder in te vullen. Op het einde van de stap moet elk vakje zijn ingevuld.

Stap 7: Kleur de laatste vakjes rood
Gebruik een rood potlood of een roze markeerstift om de vakjes die nog geen kleur hebben in te kleuren.

Stap 8: Vind de moeilijke tafels

In de laatste stap tel je welke 3 kolommen het meeste rode vakjes hebben. Deze kan je vervolgens best even apart oefenen. Dit kan je perfect doen via onderstaande links naar elke tafel. 

Super! Je hebt alle stappen doorlopen. De groene tafels kan je al goed! De oranje tafels vind je niet super gemakkelijk, deze kan je best nog eens oefenen. De rode tafels vind je moeilijk. Je kan best wat werkblaadjes over deze tafels maken of online oefeningen maken.

De Wijsr app gebruikt dit systeem ook om te bepalen welke tafels je al kan en welke nog niet. Via de Wijsr app wordt er slim gewerkt aan jouw moeilijkere tafels.

Daarnaast houdt Wijsr het tempo in de gaten. Tafels moet je namelijk automatiseren. Dat betekent dat je bijna automatisch het antwoord moet weten. 

Ontdek snel de demo en leer hoe de Wijsr app jouw kind nog probeert te helpen om verder te groeien.

5. Achterstand voorkomen

Soms duurt het wat langer voor je de tafels beheerst en dat is helemaal oké. De tafels zijn wel heel belangrijk bij andere oefeningen zoals bij breuken. Een tafelkaart kan daarom perfect een hulpmiddel zijn bij oefeningen waar de kennis van tafels niet getoetst wordt.

In de Wijsr app wordt het niveau van jouw kind continu gemeten. Zo werken we altijd aan een thema, waar ons systeem van weet dat de kans op achterstand het grootste is.

Voordelen van een tafelkaart

Je vindt de oplossing altijd via een buurtafel

Zelfs als je een tafel niet direct weet, kan je vaak de oplossing wel bekomen via een buurtafel.

Je weet misschien dat 2 x 6 = 12, maar je weet 3 x 6 niet. Doe dan (2 x 6) + (1 x 6). 12 + 6 kan je wel. Nu weet je ook dat 3 x 6 = 18 is.

Je leert de link leggen tussen verschillende tafels

Door al de verschillende tafels in één tabel te zien leer je sneller tafels aan elkaar linken. 

Zowel 2 x 8 en 4 x 4 = 16. Dat is ook best logisch want 2 keer 4 is 8 en 2 keer 2 is 4. Deze linken kunnen waardevol zijn in de toekomst, bijvoorbeeld bij de kwadraten en vierkantswortels.

Je leert de verwisselregel toepassen

Een tafelkaart is eigenlijk diagonaal gespiegeld. Dat komt omdat, als je de vermenigvuldiger en het vermenigvuldigtal van plaats wisselt, de uitkomst hetzelfde blijft. Dat wordt omkeren of verwisselen genoemd en kan een nuttige strategie zijn om toe te passen.

3 x 7 = 21 maar ook 7 x 3 = 21. Als je niet direct een tafel weet, probeer hem dan om te draaien. 9 keer 2? Dat is niet altijd zo makkelijk. 2 keer 9 is gewoon 9 + 9.

Je brengt de tafels waarmee je het moeilijker hebt in kaart

Door het stappenplan te volgen kan je zien welke tafels nog beter kunnen. Zo kan je hier gericht aan werken. 

Wist je dat…
Wijsr intern dit systeem toepast om te kijken welke oefeningen je al goed kan en welke nog wat minder? Wijsr is daarom ideaal om de tafels mee te leren én te oefenen.

Je kan jezelf direct verbeteren en feedback geven, hierdoor kan je direct van een eventuele fout leren

Een tafeloefening gemaakt? Kijk even op je tafelkaart of je het juist hebt. Zo kan je jezelf verbeteren als je het fout hebt, en ben je zeker van je antwoord als je het juist hebt. 

Mogelijk nadeel van een tafelkaart

De tafels behandelen als een woordenlijst

Bij het leren van woordjes in een andere taal leer je deze eigenlijk uit je hoofd. Zo is “een kat” “un chat” in het Frans, maar gebruik je deze vertaling niet om de vertaling van een hond te onthouden. Bij tafels is het echter wel belangrijk om het totaalplaatje in je hoofd te houden. 

De tafels blijven bewerkingen. Een maaltafel is een eenvoudige weergave van een herhaalde optelling. Deze heb je later nog nodig bij de deeltafels, maar ook bij breuken. 

Via automatisatie leer je deze tafel snel uit te rekenen. Hierdoor worden er sterke mentale modellen gebouwd in je hersenen. Dankzij deze modellen ga je deze tafels later bij de breuken dan ook flexibeler kunnen toepassen.

Probeer dus zeker ook de nadruk te leggen op de verbanden tussen tafels en zie de tafels niet als een woordenlijst.

Spelenderwijs oefeningen automatiseren?

Nee oefenen én oefenen én oefenen is niet altijd even leuk. Maar we kunnen wel proberen om het leuker te maken, toch? Via veel variatie, af en toe een spelletje en de motivatie-monitor, blijft jouw kind geboeid en leren we samen dingen bij. Bekijk in de demo hoe de Wijsr app jouw kind nog kan helpen.

Veelgestelde vragen

Wat is een tafelkaart?

Een tafelkaart bevat alle maaltafels, meestal van 1 tot 10 en wordt meestal ingezet als hulpmiddel voor kinderen die de tafels nog niet volledig beheersen. Zo kunnen ze oefeningen waarbij de tafels nodig zijn om de oplossing te vinden, toch oplossen. Zo verkrijgen ze geen achterstand bij nieuwe opgaven en verbeteren ze hun tafelkennis.

Wanneer moet je een tafelkaart gebruiken?

Meestal wordt een tafelkaart gebruikt als hulpmiddel, maar ze kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Op deze pagina ontdekte je al dat je deze tafelkaarten kan gebruiken om de tafels te leren, te automatiseren, te controleren, maar ook om moeilijkere tafels te identificeren. 

Net zoals met veel hulpmiddelen en tools, kan je best kijken of het werkt voor jou kind. Probeer dus zeker eens tafel bingo of het dobbelspel.

Hoe moet je een tafelkaart gebruiken?

Op deze pagina vond je al allerlei leuke manieren om een tafelkaart te gebruiken. Als hulpmiddel gebruik je de kaart voor tafels waarover je twijfelt. Je zoekt dus enkel bevestiging van de oplossing die je in je hoofd hebt en niet de oplossing zelf.

BONUS: Magische tafelkaart

Moest je liever even niet met papier werken, kan je perfect deze magische tafelkaart gebruiken. Volg onderstaande stappen en controleer hoe goed jouw tafels al zijn.

Stap 1: Positioneer je muis op de 1. Linksbovenaan.

Stap 2: Zeg het antwoord op de eerste tafel die je tegenkomt (1 x 1)

Stap 3: Ga met je muis naar beneden over de tafel

Stap 4: Had jij het juist? Dan mag je klikken of duwen. Het vakje wordt nu groen! Had jij het fout? Geen probleem, dan proberen we straks nog eens.

Stap 5: Op naar de volgende tafel. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x 1

1

1 x 2

2

1 x 3

3

1 x 4

4

1 x 5

5

1 x 6

6

1 x 7

7

1 x 8

8

1 x 9

9

1 x 10

10

2 x 1

2

2 x 2

4

2 x 3

6

2 x 4

8

2 x 5

10

2 x 6

12

2 x 7

14

2 x 8

16

2 x 9

18

2 x 10

20

3 x 1

3

3 x 2

6

3 x 3

9

3 x 4

12

3 x 5

15

3 x 6

18

3 x 7

21

3 x 8

24

3 x 9

27

3 x 10

30

4 x 1

4

4 x 2

8

4 x 3

12

4 x 4

16

4 x 5

20

4 x 6

24

4 x 7

28

4 x 8

32

4 x 9

36

4 x 10

40

5 x 1

5

5 x 2

10

5 x 3

15

5 x 4

20

5 x 5

25

5 x 6

30

5 x 7

35

5 x 8

40

5 x 9

45

5 x 10

50

6 x 1

6

6 x 2

12

6 x 3

18

6 x 4

24

6 x 5

30

6 x 6

36

6 x 7

42

6 x 8

48

6 x 9

54

6 x 10

60

7 x 1

7

7 x 2

14

7 x 3

21

7 x 4

28

7 x 5

35

7 x 6

42

7 x 7

49

7 x 8

56

7 x 9

63

7 x 10

70

8 x 1

8

8 x 2

16

8 x 3

24

8 x 4

32

8 x 5

40

8 x 6

48

8 x 7

56

8 x 8

64

8 x 9

72

8 x 10

80

9 x 1

9

9 x 2

18

9 x 3

27

9 x 4

36

9 x 5

45

9 x 6

54

9 x 7

63

9 x 8

72

9 x 9

81

9 x 10

90

10 x 1

10

10 x 2

20

10 x 3

30

10 x 4

40

10 x 5

50

10 x 6

60

10 x 7

70

10 x 8

80

10 x 9

90

10 x 10

100

Super goed gedaan!

In welke kolom is er al veel groen? Die tafels kan je al goed!

Stap 6: Probeer opnieuw, maar alleen de witte tafels.

Stap 7: Zoek de kolom met het minste groen, deze kan je best nog eens oefenen.

Oefeningen op jouw niveau én jouw tempo

Adaptieve oefeningen is één van de manieren hoe Wijsr ervoor zorgt dat jouw kind meer leert. Ontdek hoe de app eruit ziet en wat we nog doen in de demo.