illustratie van het niet weten wat de oplossing is op een vraag, ter illustratie van een gevolg van leerachterstand

6 Gevolgen van leerachterstand

Leerachterstand is een achterstand ten op zichte van het verwacht niveau. Het is eigenlijk een verschil tussen de leeftijd en de onderwijsleeftijd. De onderwijsleeftijd is het verwacht niveau na het verkrijgen van een periode aan onderwijs. Indien de werkelijke leeftijd hoger ligt dan de onderwijsleeftijd, is er sprake van leerachterstand. 

1 - Achterstand oplopen

Een kind met leerachterstand kan moeite hebben met het volgen van nieuwe leerstof, zeker als de achterstand gerelateerd is aan de nieuwe leerstof. Hierdoor wordt de nieuwe leerstof vaak minder goed begrepen en groeit de achterstand doorheen de tijd. Het is dan ook cruciaal om leerachterstand tijdig aan te pakken en te voorkomen dat de achterstand oploopt.

2 - Dalend welbevinden

Kinderen met leerachterstand hebben een grotere kans op een lager welbevinden. Door niet te kunnen volgen in de groep kan het gevoel van een buitenbeentje te zijn ontstaan. Dat gevoel kan zich vertalen in een lager welbevinden.

3 - Negatief effect op het zelfvertrouwen

Hoewel elk kind een gebrek aan zelfvertrouwen kan hebben, zijn kinderen met leerachterstand hier kwetsbaarder voor. Waarom kunnen anderen dat wel en ik niet? Waarbij een leerachterstand zeker niet altijd komt door het onkunnen van een kind, kan het ertoe leiden dat ze aan zichzelf gaan twijfelen of geloven dat mindere prestaties aangeven dat ze gewoonweg niet slim genoeg zijn. 

4 - Minder motivatie

Soms ontstaat een leerachterstand door een ongelukkige gebeurtenis in het leven van een kind. Zo een leerachterstand kan vaak zelf door het kind weggewerkt worden. maar meestal begint zo een achterstand klein. 

Iets trager bepaalde sommen kunnen beantwoorden, iets minder automatisatie bij bijvoorbeeld de tafels. Doorheen de tijd groeit zo een leerachterstand tot deze zich ook vertaalt in mindere cijfers. 

Motivatie is minstens even belangrijk als intelligentie. Je kind gemotiveerd houden is dus zeker zo belangrijk als bijvoorbeeld bijles.

In dat geval is het niet altijd mogelijk voor het kind om zelf deze achterstand in te halen met ‘iets meer zijn best te doen’. Vaak werkt het kind al best hard om te kunnen volgen of slagen. Toch lukt het ondanks de inspanningen niet en dat is erg demotiverend.

Bijkomend wordt er door hun omgeving de nadruk gelegd op de elementen die ze nog niet zo goed beheersen. [Het Pygmalion effect beschrijft waarom je hier best mee oplet.] Deze benadering werkt demotiverend, want hierdoor gaat er geen aandacht naar welke inspanning wel reeds geleverd werd. 

5 - Faalangst

In lijn met de vorige gevolgen bestaat er een grote kans om faalangstig te worden indien je geconfronteerd wordt met leerachterstand. Je kind is bang dat wat hij doet, gaat mislukken, dat hij iets niet kan. Nochtans heeft leerachterstand zelden te maken met het onkunnen van een kind, maar het is begrijpelijk dat deze gevoelens ontstaan. 

Het is belangrijk te benadrukken dat falen niet erg hoeft te zijn en probeer te voorkomen dat er ontwijkingsgedrag ontstaat. Probeer desnoods terug te grijpen naar iets eenvoudigere oefeningen. Als deze faalangst zich afspeelt binnen het rekenen wordt er ook wel over rekenangst gesproken.  

1 op 4 heeft een lichte vorm van faalangst

1 op 10 vertoont zelfs een ernstigere vorm van faalangst

Om leerachterstand op een duurzame manier te kunnen wegwerken, is het dus ook noodzakelijk om aandacht te spenderen aan het gevoelsmatige aspect van leerachterstand. Waar een leerachterstand op papier bij een rapport weggewerkt kan zijn, is er mogelijks wel nog een verlies aan zelfvertrouwen of zelfs faalangst aanwezig. 

Wijsr focust daarom niet enkel op het niveau van het kind, maar meet het ook het welbevinden en de motivatie van kinderen. Deze elementen zorgen er voor dat de oefeningen echt passen bij je kind en we samen langzaam de leerachterstand kunnen wegwerken.

6 - Effect op schoolloopbaan en toekomst

Indien een leerachterstand niet wordt aangepakt kan deze ervoor zorgen dat je kind een jaar moet overdoen of geherori√ęnteerd wordt. Op deze manier kan wat begint als een kleine leerachterstand zich al snel vertalen naar een behoorlijke impact op de toekomst van je kind.

Weet je niet zeker of je kind leerachterstand heeft? Doe dan nu de test met Wijsr en meet of je kind leerachterstand heeft.

Schrijf je snel in en ontvang al onze blogs in je e-mail!

Met op “Wijsr Worden” te klikken stem je in met de privacy policy en ga je ermee akkoord dat je de nieuwsbrief van Wijsr wilt ontvangen.

Deel deze blog via je favoriete medium!