illustratie van twee gemotiveerde mensen

25 Tips om je kind te motiveren

Wat motiveert kinderen om nieuwe dingen te proberen? Wat motiveert hen om door te gaan als ze een obstakel tegenkomen? Motivatie is vaak het eenvoudige recept voor doelen te bereiken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Hieronder vind je 25 (zelfs 26 😉 ) tips om je kind te motiveren.

Tips voor het kind

1 - Breek je opdracht in kleinere stukken

Huiswerk maken en leren is niet altijd even leuk. Door je huiswerk op te breken in kleinere stukken, lijkt de opdracht al minder groot. Op die manier kan je stukje per stukje je taken afwerken. Neem gerust een korte pauze tussen twee opdrachten. 

2 - Maak een planning

Een planning is een geordende lijst van al de opdrachten die je moet maken, zoals je huiswerk. Verzamel eerst je opdrachten. Probeer vervolgens in te schatten hoe groot elke opdracht is. Denk je dat je er veel tijd voor nodig hebt? Of weinig? 

Kies daarna voor elke dag een paar opdrachten. Heb je nog een training of muziekles? Plan dan kleinere opdrachten in. Op woensdagnamiddag kan je dan weer een grotere opdracht inplannen.

3 - Begin nu

Begin direct! Door een taak niet uit te stellen, zal je sneller klaar zijn met een opdracht. Als je sneller klaar bent, kan je ook sneller pauze nemen. 

4 - Bedenk waarom je iets doet

Jezelf herinneren waarom je studeert en huiswerk maakt is een van de beste manieren om gemotiveerd te blijven.

5 - Vraag uitleg

Je gaat naar school om bij te leren, dus wees niet bang om hulp te vragen. Vraag uitleg aan je juf, meester, familie of vrienden. Ze helpen jou met veel plezier.

6 - Probeer een routine in te voeren

Werk je het liefst onmiddellijk aan je huiswerk na school of liever pas na het avondeten? Wanneer je het liefste werkt, maakt niet uit, maar zoek een routine die voor jou werkt en probeer die nauwgezet te volgen. 

Tips voor de ouders

Een veelgebruikte methode om de onderwijsmotivatie van kinderen te stimuleren is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie richt zich op de behoefte van leerlingen om zich autonoom, betrokken en competent (ABC van zelfmotivatie) te voelen. Wij lijsten op basis van deze drie componenten enkele handige tips op om je kind te motiveren.

7 - Autonomie

Autonomie is het kunnen handelen naar eigen vrije keuze. Wanneer je kind autonoom kan zijn, zelfs op kleine manieren, wint hij aan zelfvertrouwen, zelfrespect en onafhankelijkheid. Autonomie is een belangrijk aspect bij de zelfontwikkeling van je kind.

8 - Stel samen regels op

Stel samen met je kind regels op om hem of haar te motiveren. Je kind zal meer geneigd zijn deze regels te volgen als hij of zij bij het opstellen ervan inspraak heeft gehad. Nadenken over regels en richtlijnen helpt ook bij de ontwikkeling.

Wat is intrinsieke motivatie?

Als de motivatie van jezelf komt, dan spreken we van intrinsieke motivatie. Je doet iets omdat je iets graag wilt. Oprechte nieuwsgierigheid en leergierigheid kunnen hiervan de drijfveer zijn. Intrinsieke motivatie is de sterkste vorm van motivatie. Je kan intrinsieke motivatie verhogen door in te spelen op eigen inbreng en interesses.

9 - Bied keuzevrijheid

Zorg ervoor dat je de controle over het huiswerk niet volledig overneemt. Zeggen wat wanneer moet gebeuren werkt demotiverend. Stel je voor dat je bij de ijsboer verplicht werd om een bol vanille te nemen. Terwijl je helemaal geen vanille wilde. Het resultaat: of je eet een bol vanille met tegenzin of je neemt geen bol. 

Probeer je kind de keuze te geven tussen het maken van twee soorten huiswerk. Als je ergens actief voor kiest dan gaat je gedrag die keuze ook bevestigen. Dezelfde methode kan je ook bij groentjes proberen. “Wil je groentjes?” kan resulteren in een “Ja” of in een “Nee”. De vraag “Wil je sla of wortelen?” zal veel sneller in een keuze tussen de twee resulteren. 

10 - Sta lummeltijd toe

Kinderen (en al zeker zij met een leerachterstand) worden vaak afgeleid. Dat kan een gevolg zijn van een tijdelijke cognitieve overbelasting of een motivatiedipje. Door regelmatig korte pauzes te nemen, concentreren ze zich beter, verhoogt hun productiviteit en vermindert hun stressniveau. Sta dus gerust lummeltijd toe, of neem pauze samen met je kind. Want ook jij verdient soms lummeltijd ;).

11 - Geef denkvrijheid

Je kind dwingen kan een negatief effect hebben op zijn of haar intrinsieke motivatie. Vraag: “Wanneer ga je je huiswerk maken?” in plaats van “Maak nu je huiswerk!” en vraag waarom je kind iets op die manier gepland heeft. Op die manier leer je je kind om zich te organiseren en te reflecteren over zijn keuzes. 

Als je merkt dat het huiswerk soms niet gemaakt wordt, is het natuurlijk wel belangrijk om in te grijpen. Probeer dan bijvoorbeeld samen regels op te stellen.

12 - Maak duidelijk dat de behaalde punten voor je kind zijn

Soms durven kinderen al eens te denken dat ze goede punten moeten behalen om hun ouders of leerkracht te plezieren. Laat je kind beseffen dat de punten ook voor zichzelf zijn. 

Voorkom wel dat resultaten té belangrijk worden (zowel voor jou als ouder, of voor je kind). Je kind is veel meer dan enkele resultaten. Intrinsieke motivatie is goed, faalangst is dat niet. Zinnen als “Als je niet betere resultaten haalt, blijf je zitten” dragen zelden bij tot betere resultaten.

13 - Vergelijk niet

Als ouder verhoog je het angst- en stressniveau van je kind door hem voortdurend te vergelijken met anderen. Kinderen willen het zelf ook graag goed doen en het hun ouders naar hun zin maken. Als ze daar niet volledig in slagen, ervaren ze dat als stressvol. Bijkomend kan het ook een negatief effect hebben op hun gevoel van eigenwaarde.

“Een gemotiveerd kind is er twee waard”

14 - Hou rekening met de leerstijl van je kind

Elk kind heeft leervoorkeuren en manieren van leren die beter bij zijn leerstijl passen. Sommige zijn auditief ingesteld, anderen dan weer visueel. Sommige zijn abstracte denkers, anderen concrete doeners. Leren binnen je eigen leerprofiel, werkt motiverend.

15 - Betrokkenheid

Door betrokken te zijn bij het leerproces van je kind, zal je kind meer aandacht en motivatie hebben. Bijkomend kan je als ouder ook sneller bijsturen. 

Je kan er zelfs voor kiezen om samen het huiswerk te maken (niet in de plaats van, samen!). In de software ontwikkeling gebeurt dit soms, waarbij duo’s samen programmeren in plaats van elk apart. Dat wordt pair programming genoemd. Sommige onderzoeken tonen zelfs aan dat er op deze manier productiever gewerkt wordt, er minder fouten gemaakt worden en er meer geleerd wordt.

16 - Luister naar je kind

Door aandachtig naar je kind te luisteren, laat je hem zien dat wat hij of zij zegt belangrijk voor je is. Hierdoor zal je kind zich gehoord voelen en meer zelfvertrouwen krijgen.

17 - Toon interesse

Interesse kan aanstekelijk werken. Als je kind ziet dat je echt enthousiast bent en interesse hebt in zijn of haar opdrachten, zal hij of zij dat waarschijnlijk ook worden. 

18 - Implementeer humor

Gebruik humor bij het leerproces van je kind. Van humor is aangetoond dat het de leerprestaties van kinderen verhoogt. Humor kan de angst verminderen, de betrokkenheid vergroten en de motivatie verhogen.

19 - Benoem kleine successen

Toon bijvoorbeeld dat je het doorzettingsvermogen van je kind opmerkt als het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld bij het behalen van een tafeldiploma. Op deze manier voelt je kind zich gewaardeerd en ontstaat er een hoger gevoel van eigenwaarde.

Wat is extrinsieke motivatie?

Hier wordt de motivatie bepaald door externe factoren. Deze factoren kunnen zowel positief als negatief zijn. Zowel een beloning bij een goed resultaat als de schrik voor zittenblijven kunnen zorgen voor externe motivatie.

20 - Toon vooruitgang

Zorg ervoor dat je kind gemotiveerd blijft om te studeren en zichzelf uitdaagt om beter te presteren door regelmatig de vooruitgang aan te geven. Erken en waardeer de vooruitgang van je kind, hoe klein deze ook is.

Binnen Wijsr vinden we de focus op vooruitgang ook erg belangrijk. Progress over perfection is dan ook een van onze drie kernwaarden. 

21 - Waardeer de inspanning, niet het resultaat

Het is belangrijk dat je de inspanningen van je kind opmerkt en waardeert, hoe klein ze ook zijn. Dit is vooral van belang bij kinderen in de basisschool wanneer inspanningen zich niet altijd vertalen in een goed resultaat. 

22 - Focus op wat goed gaat

Focussen op tekortkomingen werkt alleen maar demotiverend. Probeer voldoende te focussen op de dingen die wél goed gaan. Focussen op de sterke punten van je kind is een vorm van positieve bekrachtiging die hem zal motiveren om te blijven studeren.

23 - Erken de reden achter de slechte motivatie

Stelt je kind iets uit omdat hij of zij geen zin heeft of omdat hij of zij het eng vindt? Omdat kinderen zich daar niet altijd actief van bewust zijn, kunnen ze het niet vertellen. Mogelijks komt dit gebrek aan motivatie of dit uitstelgedrag door een bezorgdheid over schoolprestaties. Praat erover met je kind en stel hem of haar gerust.

24 - Leer je kind omgaan met faalervaringen

Niemand kan een tien halen voor elke toets of opdracht. Het is belangrijk om dit mee te geven met je kind: zowel het feit dat perfectie niet bestaat (en niet gewenst is) als het feit dat vooraleer andere personen dingen bereiken, ze vaak eerst leerden uit faalervaringen. 

Binnen Wijsr zien we falen zelfs niet als falen, maar eerder leerkansen. Je kan pas groeien als je weet of je iets juist of fout doet. 

25 - Zorg voor voldoende uitdaging

Kinderen worden gemotiveerd als ze uitgedaagd worden. Ze verliezen hun aandacht als de taak te eenvoudig is en hun motivatie als de opdracht te moeilijk is. 

26 - Gebruik interesses

Inspelen op de interesses van je kind kan motiverend werken. Ze zijn meer gemotiveerd als ze zich bezighouden met dingen die ze leuk vinden. Probeer elementen van school te verbinden aan de interesses van je kind, om de motivatie voor school te verhogen. 

Schrijf je snel in en ontvang al onze blogs in je e-mail!

Met op “Wijsr Worden” te klikken stem je in met de privacy policy en ga je ermee akkoord dat je de nieuwsbrief van Wijsr wilt ontvangen.

Deel deze blog via je favoriete medium!