automatus crown

Automatus x SETT: wedstrijdreglement

 1. De ‘Automatus x SETT’ actie wordt georganiseerd door Wijsr, een educatieve softwareontwikkelaar, en is bedoeld voor scholen die gebruik maken of interesse hebben in de Automatus applicatie.
 2. De actie loopt van 20 februari 2023 tot en met 2 maart 2023 [17:00].
 3. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk tegels te veroveren in de Automatus-applicatie.
 4. De school die tijdens de actieperiode de meeste tegels heeft veroverd, wint een schoollicentie voor schooljaar 2023-2024.
 5. Naast de schoollicentie wordt er ook een klaslicentie verloot onder alle deelnemende scholen.
 6. De actie staat open voor alle scholen die gebruik maken of interesse hebben in de Automatus-applicatie.
 7. Scholen kunnen deelnemen door de stand van Wijsr te bezoeken op SETT of via de link, verspreid via de kanalen van Wijsr.
 8. De winnaar van de actie wordt bekendgemaakt op de website van Wijsr en via de social media kanalen van Wijsr.
 9. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 10. Wijsr behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment en zonder opgaaf van redenen te annuleren of te wijzigen.
 11. Wijsr is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van deelname aan de actie of gebruik van de Automatus-applicatie.
 12. Door deel te nemen aan de actie stemmen de deelnemers in met dit wedstrijdreglement.
 13. In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist Wijsr.
 14. Eventuele vragen of opmerkingen over de actie kunnen worden gericht aan Wijsr via het contactformulier op de website van Wijsr of via een mail naar info@wijsr.com.